ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

 

Οι συγκεκριμένες κατασκευές καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης για διάφορες βιομηχανίες

π.χ. φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων.

Ανάλογα με τη χρήση τους, καθορίζονται και οι προδιαγραφές
σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό τους σε βάνες, θυρίδες και εξαρτήματα π.χ. ρακόρ, triclamp.

 

Ενδεικτικά εμφανίζεται:

 

Δεξιά πάνω, δοχεία αποθήκευσης τροφίμων και ποτών.

 

Δεξιά κεντρικά, δοχεία αποθήκευσης απιονισμένου νερού ειδικών προδιαγραφών για χρήση στη φαρμακοβιομηχανία.

 

Δεξιά κάτω, δοχεία απαθήκευσης με μηχανισμό ανάδευσης για χρήση στη βιομηχανία καλλυντικών.