ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

 

Οι συγκεκριμένες κατασκευές καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης για διάφορες βιομηχανίες

π.χ. φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων.

Ανάλογα με τη χρήση τους, καθορίζονται και οι προδιαγραφές
σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό τους σε βάνες, θυρίδες και εξαρτήματα π.χ. ρακόρ, triclamp.

Δοχεία αποθήκευσης τροφίμων και ποτών Δοχεία αποθήκευσης τροφίμων και ποτών

Δοχεία αποθήκευσης τροφίμων και ποτών

Δοχεία αποθήκευσης απιονισμένου νερού ειδικών προδιαγραφών για χρήση στη φαρμακοβιομηχανία. Δοχεία αποθήκευσης απιονισμένου νερού ειδικών προδιαγραφών για χρήση στη φαρμακοβιομηχανία.

Δοχεία αποθήκευσης απιονισμένου νερού ειδικών προδιαγραφών για χρήση στη φαρμακοβιομηχανία.

Δοχεία αποθήκευσης με μηχανισμό ανάδευσης για χρήση στη βιομηχανία καλλυντικών.

Δοχεία αποθήκευσης με μηχανισμό ανάδευσης για χρήση στη βιομηχανία καλλυντικών.