ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 50lt ΈΩΣ 1.000lit.

 

Τα συγκεκριμένα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.

 

• Τα μηχανήματα εξοπλίζονται με υδραυλικό σύστημα για το άνοιγμα του καπακιού και για την ανατροπή του κάδου.

• Φέρουν πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα με σύστημα PLC για τον έλεγχο και την ασφάλεια όλων των λειτουργιών.

• Ανάλογα με τον τρόπο θέρμανσης, μπορούν να φέρουν αντιστάσεις ή σερπαντίνα ημισωληνωτού τύπου.

• Ανάλογα με το προϊόν ανάδευσης, μπορούν να γίνουν διάφορες επιλογές στον φορέα ανάδευσης ( σιρόπια, μαρμελάδες, διασπορά στερεών σε σιρόπι, χωρίς το λιώσιμο των στερεών ). Ο εξοπλισμός των μηχανημάτων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την κάθε περίπτωση.

Δοχείο παραγωγής

Δοχείο παραγωγής