ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

Τα συγκεκριμένα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη βιομηχανία φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.

• Τα μηχανήματα εξοπλίζονται με διάφορους τύπους ανάδευσης, ανάλογα με το προϊόν ( π.χ. λεπτόρευστο, παχύρευστο, ημιστερεό gel ).

• Ανάλογα με τον τρόπο θέρμανσης, μπορούν να φέρουν αντιστάσεις, σερπαντίνα ημισωληνωτού τύπου ( για ατμό ), μανδύα κυκλοφορίας νερού.

• Φέρουν πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα για τον έλεγχο των λειτουργιών( αναδεύσεων, θερμοκρασίας ).

• Ο εξοπλισμός των μηχανημάτων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται.

Δοχείο παραγωγής τροχήλατο ανοικτού τύπου 200lit λιπαρών Δοχείο παραγωγής τροχήλατο ανοικτού τύπου 200lit λιπαρών

Δοχείο παραγωγής τροχήλατο ανοικτού τύπου 200lit λιπαρών.

Δοχείο παραγωγής τροχήλατο ανοικτού τύπου 1000lit θερμαινόμενο. Δοχείο παραγωγής τροχήλατο ανοικτού τύπου 1000lit θερμαινόμενο.

Δοχείο παραγωγής τροχήλατο ανοικτού τύπου 1000lit θερμαινόμενο.

Δοχείο παραγωγής τροχήλατο ανοικτού τύπου θερμαινόμενο με ανάδευση και ομογενοποιητή. Δοχείο παραγωγής τροχήλατο ανοικτού τύπου θερμαινόμενο με ανάδευση και ομογενοποιητή.

Δοχείο παραγωγής τροχήλατο ανοικτού τύπου, θερμαινόμενο με ανάδευση και ομογενοποιητή.