ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΓΟΥΡΝΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

 

Πάγκοι με γούρνες τυποποιημένων διαστάσεων. Η βάση του πάγκου μπορεί να είναι είτε κλειστό ντουλάπι με πόρτες ανοιγόμενες ή συρόμενες, είτε σκελετός με στραντζαριστό. Κατασκευάζονται στις διαστάσεις που θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας επιλογής τυποποιημένων πάγκων με γούρνες
Πάγκος με 1 γούρνα
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
50 x 60 40 x 40 x 25 Με μία γούρνα
60 x 60 40 x 40 x 25
70 x 60 50 x 40 x 25
80 x 60 50 x 40 x 25
50 x 70 40 x 40 x 25
60 x 70 40 x 40 x 25
60 x 70 50 x 50 x 30
70 x 70 40 x 40 x 25
70 x 70 50 x 50 x 30
80 x 70 50 x 50 x 30
90 x 70 50 x 50 x 30
Πάγκος με 2 γούρνες
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
100 x 60 40 x 40 x 25 Με δυο γούρνες
120 x 60 50 x 40 x 25
140 x 60 50 x 40 x 25
150 x 60 50 x 40 x 25
160 x 60 50 x 40 x 25
170 x 60 50 x 40 x 25
100 x 70 40 x 50 x 25
120 x 70 50 x 50 x 30
140 x 70 50 x 50 x 30
150 x 70 50 x 50 x 30
160 x 70 50 x 50 x 30
170 x 70 50 x 50 x 30
Πάγκος με 3 γούρνες
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
160 x 60 40 x 40 x 25 Με 3 γούρνες
190 x 60 40 x 40 x 25
210 x 60 50 x 40 x 25
240 x 60 50 x 40 x 25
190 x 70 50 x 50 x 30
240 x 70 50 x 50 x 30
Πάγκος με 4 γούρνες
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
240 x 60 40 x 40 x 25 με 4 γούρνες
240 x 70 50 x 50 x 30
 
Πάγκος με 1 γούρνα αριστερά και στραγγιστήρα
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
100 x 60 50 x 40 x 25 Με γούρνα αριστερά και στραγγιστήρα δεξιά
120 x 60 50 x 40 x 25
140 x 60 50 x 40 x 25
100 x 70 50 x 50 x 30
120 x 70 50 x 50 x 30
140 x 70 50 x 50 x 30
160 x 70 50 x 50 x 30
190 x 70 50 x 50 x 30
Πάγκος με 1 γούρνα δεξιά και στραγγιστήρα
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
100 x 60 50 x 40 x 25 Με γούρνα δεξιά και στραγγιστήρα αριστερά
120 x 60 50 x 40 x 25
140 x 60 50 x 40 x 25
100 x 70 50 x 50 x 30
120 x 70 50 x 50 x 30
140 x 70 50 x 50 x 30
160 x 70 50 x 50 x 30
190 x 70 50 x 50 x 30
Πάγκος με 1 γούρνα στο κέντρο και 2 στραγγιστήρες
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
120 x 60 40 x 40 x 25 Πάγκος με 1 γούρνα στο κέντρο και 2 στραγγιστήρες
120 x 60 50 x 40 x 25
140 x 60 50 x 40 x 25
160 x 60 50 x 40 x 25
140 x 70 50 x 50 x 30
160 x 70 50 x 50 x 30
Πάγκος με 2 γούρνες αριστερά και στραγγιστήρα
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
140 x 60 40 x 40 x 25 Πάγκος με 2 γούρνες αριστερά και στραγγιστήρα
150 x 60 50 x 40 x 25
160 x 60 50 x 40 x 25
170 x 60 50 x 40 x 25
180 x 60 50 x 40 x 25
190 x 60 50 x 40 x 25
240 x 60 50 x 40 x 25
150 x 70 50 x 50 x 30
160 x 70 50 x 50 x 30
170 x 70 50 x 50 x 30
180 x 70 50 x 50 x 30
190 x 70 50 x 50 x 30
210 x 70 50 x 50 x 30
240 x 70 50 x 50 x 30
Πάγκος με 2 γούρνες δεξιά και στραγγιστήρα
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
140 x 60 40 x 40 x 25 Πάγκος με 2 γούρνες δεξιά και στραγγιστήρα
150 x 60 50 x 40 x 25
160 x 60 50 x 40 x 25
170 x 60 50 x 40 x 25
180 x 60 50 x 40 x 25
190 x 60 50 x 40 x 25
240 x 60 50 x 40 x 25
150 x 70 50 x 50 x 30
160 x 70 50 x 50 x 30
170 x 70 50 x 50 x 30
180 x 70 50 x 50 x 30
190 x 70 50 x 50 x 30
210 x 70 50 x 50 x 30
240 x 70 50 x 50 x 30
Πάγκος με 2 γούρνες στο κέντρο και 2 στραγγιστήρες
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
180 x 60 40 x 40 x 25 Πάγκος με 2 γούρνες στο κέντρο και 2 στραγγιστήρες
180 x 60 50 x 40 x 25
190 x 60 50 x 40 x 25
210 x 60 50 x 40 x 25
240 x 60 50 x 40 x 25
180 x 70 50 x 50 x 30
190 x 70 50 x 50 x 30
210 x 70 50 x 50 x 30
240 x 70 50 x 50 x 30
Πάγκος με 3 γούρνες αριστερά και στραγγιστήρα
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
240 x 70 50 x 50 x 30 Πάγκος με 3 γούρνες αριστερά και στραγγιστήρα
 
Πάγκος με 3 γούρνες δεξιά και στραγγιστήρα
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
240 x 70 50 x 50 x 30 Πάγκος με 3 γούρνες δεξιά και στραγγιστήρα
 
Πάγκος με γούρνα σκευών
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
120 x 70 96 x 50 x 40 Πάγκος με γούρνα σκευών
140 x 70 96 x 50 x 40
140 x 70 116 x 50 x 40
160 x 70 96 x 50 x 40
160 x 70 116 x 50 x 40
 
Πάγκος με γούρνα σκευών αριστερά και στραγγιστήρα
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
160 x 70 96 x 50 x 40 Πάγκος με γούρνα σκευών αριστερά και στραγγιστήρα
190 x 70 96 x 50 x 40
190 x 70 116 x 50 x 40
 
Πάγκος με γούρνα σκευών δεξιά και στραγγιστήρα
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
160 x 70 96 x 50 x 40 Πάγκος με γούρνα σκευών δεξιά και στραγγιστήρα
190 x 70 96 x 50 x 40
190 x 70 116 x 50 x 40
 
Πάγκος με 1 γούρνα σκευών στο κέντρο και 2 στραγγιστήρες
Επιφάνεια πάγκου Διάσταση γούρνας Σχέδιο
190 x 70 96 x 50 x 40 Πάγκος με 1 γούρνα σκευών στο κέντρο και 2 στραγγιστήρες
240 x 70 96 x 50 x 40
240 x 70 116 x 50 x 40