ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 100lt ΕΩΣ 500lt.

 

Τα συγκεκριμένα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη βιομηχανία φαρμάκων, καλλυντικών, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.

• Τα μηχανήματα εφοδιάζονται με ανοιγόμενο καπάκι με μηχανική υποβοήθηση.

• Το καπάκι σφραγίζει περιφερειακά με κλείστρα.

• Η στεγανοποίηση του άξονα περιστροφής επιτυγχάνεται με τη χρήση μηχανικού στυπιοθλίπτη.

• Τα μηχανήματα εφοδιάζονται με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα για τον έλεγχο των λειτουργιών ( ανάδευση-θερμοκρασία ).

• Για τη θέρμανση μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε αντιστάσεις είτε διπλότοιχος μανδύας ατμού ελεγχόμενης ροής έως 2 bar.

Τροχήλατα δοχεία κενού - πιέσεως Τροχήλατα δοχεία κενού - πιέσεως Τροχήλατα δοχεία κενού - πιέσεως

Τροχήλατα δοχεία κενού - πιέσεως με ανάδευση 50-500lit.