Δοχεία αποθηκευτικά τροχήλατα

 

Οι συγκεκριμένες κατασκευές καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης για διάφορες βιομηχανίες

π.χ. φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων.

Ανάλογα με τη χρήση τους, καθορίζονται και οι προδιαγραφές
σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό τους σε βάνες, θυρίδες και εξαρτήματα π.χ. ρακόρ, triclamp.

Δοχεία αποθήκευσης τροχήλατα Δοχεία αποθήκευσης τροχήλατα

Δοχεία αποθήκευσης τροχήλατα

Δοχεία αποθήκευσης τροχήλατα

Δοχεία αποθήκευσης τροχήλατα