ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ V. ( V BLENDER )

 

Οι αναμικτήρες στερεών σχήματος V, λόγω του τρόπου κατασκευής τους, είναι πολύ αποτελεσματικοί στην ανάδευση στερεών ( σκόνες ) – δύο ή και περισσότερων υλικών.

Τα πλεονεκτήματά τους είναι:

• H ανάδευση των υλικών χωρίς την καταπόνηση των υλικών.

• Tο εύκολο άδειασμα του κάδου αφού στο εσωτερικό δεν υπάρχουν πτερύγια ώστε η σκόνη να συγκρατείται.

Αναμικτήρας στερεών τύπου V

Αναμικτήρας στερεών τύπου V