ΠΑΓΚΟΙ

Οι πάγκοι κατασκευάζονται από ανοξείδωτο σκελετό από στραντζαριστό είτε 30 Χ 30 είτε 40 Χ 40 ανάλογα με το μέγεθος του πάγκου και λαμαρίνα.

Όλες οι συναρμογές είναι κολλημένες και επιμελώς καθαρισμένες, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής.