ΠΑΓΚΟΙ

 

Οι πάγκοι κατασκευάζονται από ανοξείδωτο σκελετό από στραντζαριστό είτε 30 Χ 30 είτε 40 Χ 40 ανάλογα με το μέγεθος του πάγκου και λαμαρίνα.

Όλες οι συναρμογές είναι κολλημένες και επιμελώς καθαρισμένες, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής.

 

πάγκοι από ανοξείδωτο σκελετό πάγκοι από ανοξείδωτο σκελετό πάγκοι από ανοξείδωτο σκελετό

πάγκοι από ανοξείδωτο σκελετό