ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

 

Τα συγκεκριμένα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τις ανάγκες της βιομηχανίας φαρμάκων, τροφίμων, χημικής βιομηχανίας, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και, όπου απαιτούνται, υγιεινής.

 

Οι οριζόντιοι αναμικτήρες, λόγω του τρόπου κατασκευής των πτερυγίων, με 2 διαφορετικές βηματικές φορές και σαρώνοντας όλη την εσωτερική επιφάνεια δίχως νεκρά σημεία, είναι πολύ αποτελεσματικοί στην ανάδευση 2 ή και περισσότερων στερεών υλικών ( σκόνες ) σε όλη τη μάζα του υλικού ανάδευση.

Οριζόντιοι αναμικτήρες στερεών υλικών (σκόνες) Οριζόντιοι αναμικτήρες στερεών υλικών (σκόνες) Οριζόντιοι αναμικτήρες στερεών υλικών (σκόνες) Οριζόντιοι αναμικτήρες στερεών υλικών (σκόνες)

Οριζόντιοι αναμικτήρες στερεών υλικών (σκόνες)